Sociedade Cultural Columba. Ferrol, Covas

Restauración da ermida de Santa Comba (2003)

© 1997-2018 Sociedade Cultural Columba