Sociedade Cultural Columba. Ferrol, Covas

Restauración da ermida de Santa Comba (2003)

© 2008-2017 Sociedade Cultural Columba