Sociedade Cultural Columba. Ferrol, Covas

Columba

Quénes somos

A Sociedade Cultural Columba nace en Covas no ano 1997 como herdeira de anteriores asociacións e cós fins de :

Promover o desenrolo da cultura, nas suas diversas manifestacións, sendo o principal e permanente obxetivo o estudio e investigación histórica da zona, así como a protección e restauración do patrimonio cultural existente.

Agrupar a todo-los interesados que teñan inquedanzas culturais en calquera dos aspectos que abranguen o termo "Cultura" Asesoramento e colaboración cos organismos oficiais e outras sociedades ou institucións para o impulso de todo-los aspectos relativos á Cultura.

C.I.F. G15 592 496
Covas-Rajón s/n
15594 Ferrol (A Coruña)
981.321.925 / 616.393.125
correo@sociedadecolumba.com
Conta Bancaria 2080-0200-49-3040110849

Máis información

Estatutos


Xunta directiva

Presidente
José López Hermida

Secretario
Mª Dolores Pazos García

Tesoreiro
Juan C. López Hermida

Vocais
Fernán Gómez Filgueiras
Tino Santiago López
Jesús Cereijo López
Hipolito Castro Couce