Arco da vella de lume

15/04/2011, Paulino Gasalla

Quen non viu algunha vez un arco da vella? Practicamente todo o mundo, sobre todo en Galicia, pero o que xa case ninguén viu é un arco da vella de lume, e se algunha vez o vimos, con toda seguridade non o identificamos como tal.

 

O que se pode ver nas fotografías, feitas por dous membros da SGHN, é un dos fenómenos atmosféricos naturais máis raros e espectaculares, extremadamente difíciles de ver. Prodúcense por unha coincidencia estraña dos raios do sol con nubes que se deben de atopar a unha altura determinada, co sol reflectindo sobre elas. 

Prodúcese só coas seguintes condicións meteorolóxicas:

Que as nubes sexan do tipo cirros, xeralmente cirroestratos, e que se atopen a unha altura aproximada de 6500 metros, cargadas de cristais de xeo de forma de placa hexagonal e aliñados horizontalmente para refractar a luz do sol adecuadamente, coma se tratásese dun prisma xigantesco.

 

Que o Sol atópese polo menos a 58 graos de altura e que o observador, este situado na posición adecuada para poder percibir o reflexo. Que as temperaturas en capas altas da atmosfera sexan moi baixas, por iso son máis frecuentes en países de clima frio, pero nunca máis ao norte ou ao sur de 55º de latitude, e os avistamentos serán máis probables canto máis próximo atopémonos ao solsticio de verán. 

É un fenómeno de tipo arco da vella, no sentido de que ten as cores del, pero a súa forma é moi diferente, xa que aparentemente parece coma se unha parte do ceo ardese en chamas de cores, de aí o nome “arco da vella de lume”.


O seu nome científico é arco circunhorizontal que é un fenómeno óptico similar en aparencia a un arco da vella horizontal, pero se dife rencia en que é causado pola refracción de luz a través dos cristais de xeo dos cirrus.

 

 

As fotos que vemos corresponden ao domingo día 6 de maio de 2010, desde o atrio da igrexa de San Xurxo de Camariñas, o fenómeno puido ser observado por gran cantidade de persoas, xa que era día de primeiras comuñóns e o lugar estaba moi concorrido. A todo o mundo sorprendeulle a espectacularidade, e considerábano coma se fose unha parte dun arco da vella normal, aínda que lles sorprendía a forma e as dimensións, así como a intensidade das cores. Dadas as condicións meteorolóxicas reinantes ese día e ás dimensións deste fenómeno, con toda seguridade foi tamén visible desde a zona de Cabo Prior, pero ninguén nolo comentou. Durante case unha hora púidose gozar deste extraordinario espectáculo natural, que con toda probabilidade seranos difícil volver gozar coa calidade con que nos sorprendeu este “Arco da Vella de Lume”.


<< Volver