Columba

Quénes somos

A Sociedade Cultural Columba nace en Covas no ano 1997 como herdeira de anteriores asociacións e cós fins de:

Promover o desenrolo da cultura, nas suas diversas manifestacións, sendo o principal e permanente obxetivo o estudio e investigación histórica da zona, así como a protección e restauración do patrimonio cultural existente.

Agrupar a todo-los interesados que teñan inquedanzas culturais en calquera dos aspectos que abranguen o termo "Cultura" Asesoramento e colaboración cos organismos oficiais e outras sociedades ou institucións para o impulso de todo-los aspectos relativos á Cultura.

C.I.F. G15 592 496
Covas-Rajón s/n
15594 Ferrol (A Coruña)
981.321.925 / 616.393.125
correo@sociedadecolumba.com