Subvención da Deputación da Coruña - cámara fotográfica réflex

04/12/2020

O pasado mes de novembro recepcionouse unha cámara fotográfica réflex unha vez coñecida a resolución definitiva da deputación da Coruña na que se nos concedía unha subvención económica despois de participar na convocatoria publicada para investimentos culturais para o ano 2020 dirixida a asociacións sen ánimo de lucro.
Esta compra mellora o equipamemto da asociación e permitenos continuar rexistrando e documentando moitos dos nosos traballos e proxectos.